Svenska miljömål

Del av skolplansch
på uppdrag av Miljödepartementet.


Mått 42 x 30 cm