Rosa-röd rabatt

Originalillustration till Vår trädgårdsbok
Prima/Nordstedts förlag


30 x 35 cm