Pilört

Originalillustration till min egen bok "Ogräs, känn igen och ta bort"

Prisma, Nordstedts

Akvarell 20 x 30 cm