Esse och den stulna ån


Almqvist & Wiksell

Av Ulla Ginsburg
Illustrationer av Gunnel Ginsburg