Blå-gul rabatt

Illustration till Vår trädgårdsbok utgiven på Prisma/Nordstedts förlag


Tryck 42 x 30 cm