Blå-gul rabatt
Illustration till Vår trädgårdsbok, Prisma/Nordstedts förlag

Mått 42 x 30 cm